08/03/2014

Beslutsfattande?

Människor har en, minst sagt, begränsad kapacitet att hålla reda på många faktorer samtidigt. Vi har dessutom en benägenhet att välja bort information som bestrider vår egen uppfattning om hur saker och ting fungerar.

Med detta i åtanke, så kan man fråga om koncentrerat beslutsfattande (ett fåtal individer fattar besluten) är ett effektivt sätt att driva verksamheter?
Jag ser ingen större skillnad mellan privat och offentlig sektor i den frågan, då det i slutändan handlar om huruvida många individer har bättre förutsättningar för att upptäcka problem innan beslut fattas.

Det slutgiltiga resultatet påverkas självklart av mängden tillgänglig information och hur den används oavsett antalet beslutsfattare - alltså är öppenhet, tillgänglighet och kritiskt tänkande nödvändiga förutsättningar för rationellt beslutsfattande.

Är koncentrerad maktutövning prioriterat över rationellt beslutsfattande så kan man förstå bakgrunden till de politiska beslut som fattas, vilket i sin tur är nödvändig information för väljare i demokratiska val - som vi åtminstone sägs ha i Sverige.

Jag ser andra, mer indirekta problem för informerade beslut (PR, reklam m.m) men det får bli ett framtida ämne.


13/12/2013

Övervakning och demokrati.

Debatten om massövervakning fortsätter, men många förstår inte innebörden av det och förblir därför passivt accepterande av att övervakningen fortgår.
"Har man inte gjort något fel, så behöver man inte oroa sig!"
Vi pratar inte om en övervakning begränsad till brottslighet. (Politiska åsikter, ekonomiskt spionage, online-spelande...)
Argumentet blir snabbt absurt när man tar hänsyn till utvecklingen som pågår i takt med en ökande övervakning.
När begår man ett politiskt åsiktsbrott, som bör granskas extra med militära medel?
Någon "fri marknad" blir omöjlig med sådana instrument hos enskilda parter. Vart är de inbitna anhängarna av Chicago-skolans raseri över detta?
Lust att ventilera efter en utdragen raid? Var väl medveten om vem som lyssnar.


Men något jag saknar i debatten är effekten det har på människor relaterat till demokratin.
Vem beter sig genuint med vetskapen om att ens beteende övervakas?
Vem röstar utan rädsla för repressalier när vissa åsikter är icke-önskvärda i makthavarnas ögon?


Det behöver inte ens pågå någon övervakning för dessa effekter att bita sig fast hos en befolkning och möjliggöra styrning av den i en generell riktning.

Återigen, övervakningen är inte riktad mot terrorism, brottslighet eller nationell säkerhet. Den är ett verktyg som möjliggör att hålla koll på potentiella rivaler till makten, vare sig inom offentlig eller privat sektor, t.ex hur och var motstånd till nuvarande system växer.


14/11/2013

Broken logic?

I'm listening to Jan Björklund speaking on the Swedish "Folkpartiet" (Peoples' party) national convention, or what they chose to call this abomination...

I found myself not being able to follow the reasoning on how a liberal economy would produce a fair and equal society, since that is not what anyone could deduce as the result of liberalised economies throughout the world.
How robbing a nations' natural resources in favor of foreign investors is ever going to produce that, is beyond me.

07/11/2013

Expansion and discovery.

I'm still roaming this world, alive and well, but I admit I haven't been active in sharing my story with You.

So, what have I been up to lately, You might ask...

  • Studied Classical mechanics and International relationships at edX.
  • Met the Little Red Riding Hood, trying not to dress up as her grandmother. We'll see about that...
  • Come to grips with the difficulties that I have ignored for so long.
  • Completely given up on all forms of self-medication, even non-alcoholic beverages.
I'll try to fit this blog into my current schedule.

Be a good human, 
/exit

Disqus