28/05/2012

English will be used more often.

Hello, dear sheeples.

I will try my best to write in English further on. Send me an e-mail or notify me somehow if you wish me to clarify what Google-translate seems to make out of my native language in my previous posts.

If it ends up in some sort of binary code, I'll simply promise to do my best... Which really is another way of saying "I dunno 010100011!".

Cheers!

Religion i Sverige?

Får ofta höra att vad som händer i mellanöstern, USA och delar av Afrika inte är relaterat till hur religion påverkar vårt samhälle i Sverige... Håller med.
Religioner i Sverige har dragits sparkande och skrikande ut ur sin skräckhistoria, som skulle få Nazi-Tyskland och Sovjetunionens sammanlagda brott att likna presenter på julafton, till förflutna in i ett sekulärt samhälle.

Ett samhälle där vår moral, våra värderingar och våra lagar inte kommer från någon högre auktoritet än våra medmänniskor. Vi är inte riktigt där ännu, dock. Effekterna av religioner finns kvar...
'Gud' blir allt mer abstrakt och är inte längre en del av vårt universum, utan "metafysisk" och kan inte upptäckas med hjälp av vetenskap.

Men samtidigt går folk och ber, donerar sina pensionspengar till kyrkor av olika slag, skickar sina barn till söndagsskolan, frågar sina imamer om råd... Och dom lever vidare i sin tro om att dom har en säker plats i paradiset för dessa gärningar.

Jag vill vara extremt klar med att jag inte vill ha någon form av lag mot religioner, för er som vill kalla mig rasistisk för att jag är emot Islam, hatisk för att jag är emot Kristendomen,  nazist för att jag är emot Judendomen. Det har inte med individerna att göra - det har med hela deras kollektiva tankebanor att göra.

Det enda sättet att få folk att tänka för sig själva är genom att lära dom hur. Och vad kan detta mirakulösa botemedel vara? Skepticism.
Så enkelt är det. Att lära framförallt barn HUR dom ska kunna filtrera alla möjliga påståenden som presenteras för dom. Att lära personer att tänka kritiskt och logiskt om världen runt omkring dom.

Problemet är att hela vår syn på det "onaturliga", det "metafysiska", det "oförklarliga" är att det är spännande. Och religioner ÄLSKAR det.
Då kan man få folk att be om förlåtelse till "detta" istället för deras medmänniskor, att få dom att donera pengar till "själsliga" ändamål, att lära barn att personen bakom podiet i kyrkan är en moralisk auktoritet.

Att säga till folk att "DET FINNS INGEN GUD!" är lika dumt som att säga att "DET FINNS EN!".
Folk som ger upp sin religion är inte något jag förespråkar... Att ge upp tankesättet som ledde till deras tro på den däremot.
Med samma tankesätt så ersätts religion med olika konspirationsteorier, extrema sådana.
Är det bättre? Nej. Det är samma dynga, fast omformulerat.

Man måste dock börja någonstans... Skepticism leder till att ställa frågor, logik leder till att kunna dra sanna slutsatser om ett påstående, rationalitet leder till rättvisa.
Alla dessa är värdelösa om man inte följer bevis. DET är vad folk behöver läras. Att deras moral inte kommer från Jesus, Muhammed, Krishna, Tor eller någon annan. Att deras syn på världen är deras egen!

Har vi detta att utgå från, så kommer vår värld att veta den sanna innebörden av fred, kärlek och att vi alla har lika mycket att säga till om.

24/05/2012

Sekulär eller inte?

Många ställer sig frågan: Hur ska staten ställa sig i fråga om religiös mångfald?
Mitt svar är att den inte ska göra något anspråk alls, vare sig för eller emot.
Här är det dock viktigt att inte fatta beslut från en förutfattad position att religiösa traditioner
måste respekteras av alla.
Ingen kan göra anspråk på vad en person får tro på eller inte tro på, men i ett samhälle där vi alla lever och interagerar med varandra måste det finnas regler för vad en person får göra eller inte göra.
Där har vi lagen. Den måste följas av alla individer, oavsett religiös eller politisk uppfattning.

Från ett håll så ser vi det som en självklarhet att inte diskriminera religiösa och från ett annat så vill vi minska människors lidande.
Det är ett återkommande dilemma. Ska omskärelse tillåtas eller förbjudas? Halal-slakt? Skolavslutningar i kyrkan?
Min uppfattning är att detta inte skall tillåtas, då det tvingar individer att delta i något dom kanske inte finner moraliskt eller som dom tar skada av.
Omskärelse? Gör vad du vill med din förhud, men ingen ska tillåtas fatta det beslutet åt dig.
Halal-slakt? Totalförbjud. Det är inte förenligt med ett etiskt behandlande av djur.
Skolavslutningar i kyrkan? Ingen ska tvingas delta, och den statliga skolan ska inte ha sina ceremonier där.

Ska burka tillåtas i skolan? Jag ser inget problem med det om det är upp till varje individ att välja sina kläder själv. Samtidigt så kan man inte förbjuda keps eller mössa i klassrummen i sådana fall.
Det är hela tiden en balansgång mellan varje individs frihet och hur omgivningen påverkas.

Mitt förslag är att presentera förslag med hjälp av logiskt sunda argument med stöd av vetenskapen.
Och ja, moral kan härledas ur logik.

23/05/2012

In the beginning...

Så trodde ingen på 'Gud'.
Det är en logisk slutsats jag drar av hur vi formar idéer.

Ateism är endast grundställningen innan vi blir introducerade till teism, att det finns Gud(ar).
Det finns flera definitioner och olika grenar inom rörelsen, men detta är vad vi alla har gemensamt.
Att påstå att det inte finns en Gud brukar kallas stark ateism, vilket för mig är ett argument lika
dumt som att påstå att det finns en.
För det första så måste 'Gud' definieras innan vi kan dra några slutsatser alls, vilka attribut hör till detta ord,
vilka bevis finns där för att något sådant existerar eller ens kan existera i vårt universum.

"Jag tror inte på den kristna guden, men "något" måste det ju finnas..." är ett svar jag ofta får.
Detta är vad inom logiska termer kallas för "ett argument från ignorans", att personen i fråga
inte vet svaret på X och därför är "något" ett måste.
"Men detta gör väl ändå ingen verklig skada? Folk får väl tro vad dom vill?"
Folk FÅR tro vad dom vill, även om jag inte riktigt ser tro som något man väljer.
Att det inte gör någon skada är dock inte sant, då vad vi tror på har en effekt på våra handlingar.
Tro på saker utan en god anledning leder ofta till irrationella beslut, vilket vi har sett både historiskt
och kan se i vår vardag.
Jag tänker därför inte bara ignorera hur religion (bland annat) påverkar vårt samhälle, även om det
inte är till samma extremer som i andra delar av världen.
Det är syftet med denna blogg, att bryta indoktrineringen och det kontinuerliga förfallet av logik, resonemang och rättvisa...

Disqus